doron altaratz visions of heaven and hell

דורון אלטרץ הוא אמן רב תחומי, חוקר תקשורת ומרצה באקדמיה הפועל במרחב הצילום והמדיה-החדשים. בעבודתו חוקר את יחסי הגומלין שבין חברה, טכנולוגיה ושפה חזותית.
בנוסף, דורון אלטרץ החל לחקור את המשמעויות התרבותיות ביצירה של מודלים תלת-ממדיים המבוססים על מקור צילומי אופטי. גוף עבודתו מתבטא באופני יצירה מגוונים: צילום מעובד, מדיה מבוססות זמן, חפצים חכמים והתקנות אינטראקטיביות.